Centrul Educație de Senzație

Educație de senzație din 1784

Informații generale:

Proiectul va fi desfășurat de Asociația Ținutul Buzăului, entitatea care oferă personalitate juridică Geoparcului Ținutul Buzăului și care gestionează inițiativa “Ținutul Buzăului”. Asociația este formată dintr-un grup interdisciplinar de specialiști care lucrează pentru dezvoltarea acestei zone din anul 2014.

Misiunea Asociației este crearea unui experiment de dezvoltare sustenabilă bazat pe folosirea inovativă și conservarea patrimoniului natural și cultural din Ținutul Buzăului, care să conducă la protecția mediului și la îmbunătățirea vieții sociale, culturale, educaționale și economice a mediilor rurale, generând modele practice, replicabile oriunde în lume.

Susținând acest proiect, Fundația Comunitară Buzău marchează intenția de a sprijini, pe termen lung, rețele de organizații și oameni resursă care să se dedice protecției și valorificării resurselor de mediu din județul Buzău.

Proiectul se va desfășura în cursul anului 2019, iar bugetul necesar este în valoare de 20000 RON (minim) și 30000 RON (optim).

Domeniu: Educație și Mediu.
Educație: (1) crearea unui spațiu modern, tehnologic, non-formal unde elevii de școală și liceu să poată desfășura cursuri alternative și (2) care să poată funcționa ca laborator pentru orele de științe desfășurate de școlile locale.
Mediu:  Spațiul este unul covertibil, atunci când nu sunt cursuri putând fi disponibil vizitatorilor pentru activități turistice în zona Geoparcului Ținutul Buzăului. Spațiul poate conduce la creșterea gradului de conștientizare asupra impactului uman asupra mediului, asupra apartenenței omului la mediu și asupra schimbărilor de mediu.

Descrierea proiectului:
Educația și conștientizarea sunt factorii comuni ai relației prezent-viitor. Efortul pe care îl depunem astăzi pentru a înțelege lumea în care trăim și pentru a ne conecta la pulsul societății moderne va determina, în linii mari, modul în care noi vom reacționa, ne vom adapta și vom gestiona situațiile din viitor, atât cele naturale, economice, cât și personale. În multe zone din lume, mai ales în mediul rural, sistemului educațional îi lipsesc resursele pentru a instrui tinerii în folosirea conceptelor și uneltelor moderne, și mai ales în înțelegerea lumii ca sistem complex, format dintr-o multitudine de componente interdependente și intersensibile. Acestei realități i se adaugă o presiune suplimentară la care multe comunități sunt supuse: închiderea școlilor din cauza lipsei de fonduri și a migrării populației către centre urbane. În Ținutul Buzăului avem un astfel de caz special: închiderea în anul 2013 a școlii din satul Beșlii, comuna Mânzălești, care a funcționat fără întrerupere din anul 1784. Echipa Ținutul Buzăului, cu sprijinul primăriei locale, a salvat această clădire în anul 2017 și a depus eforturi pentru a o reintegra în sistemul educațional și de vizitare, de această dată ca spațiu non-formal, dedicat educației de mediu, tehnologice și științifice. Spațiul, cu denumirea de brand “Centrul Educație de Senzație” este conceput ca un spațiu convertibil unde activitatea educațională se poate desfășura atât la nivelul tinerilor, prin intermediul școlilor și liceelor, dar și la nivelul publicului larg, prin vizitarea spațiului în scop turistic. Din cele 5 săli de clasă, în decembrie 2017 (printr-o sponsorizare OMV Petrom) a fost finalizată convertirea primei: un spațiu interactiv dedicat calității mediului și schimbărilor climatice, cu senzori și aparatură electronică modernă care oferă publicului/elevilor posibilitatea de a monitoriza/înțelege/interpreta date reale, măsurate în timp real chiar în Ținutul Buzăului. Acum, cu ajutorul dumneavoastră, ne propunem să convertim un alt segment al acestei școli!

Scopul proiectului este crearea unui spațiu propice educației de mediu, tehnologice și științifice pentru orice categorie de vârstă, prin salvarea și convertirea unei școli monument în centru educațional și turistic non-formal care să funcționeze și ca punct de vizitare și astfel, să susțină nu doar educația, dar și dezvoltarea turismului alternativ în Ținutul Buzăului.

Obiectivele proiectului sunt:
O1: Susținerea educației de mediu/tehnologice/științifice prin amenajarea unui segment al “Centrului Educație de Senzație” și dotarea acestuia pentru cursuri/ore educaționale non-formale.
O2: Susținerea turismului alternativ, educațional și de descoperire prin convertirea spațiului în punct de vizitare.
O3: Implicarea și activarea comunității locale.
O4: Deschiderea centrului “Educație de Senzație”.

Grupurile țintă sunt: (a) tinerii și profesorii din școlile și liceele locale, (b) tinerii și profesorii din alte școli și licee (activități școala altfel), (c) vizitatorii care aleg Ținutul Buzăului ca destinație, (d) comunitatea locală din jurul acestui punct, care poate beneficia economic pe termen lung (oferin cazare, mâncare, produse, etc).

Advertisements