Fondul de burse „Împlinim visuri”

Informații generale:
Fondul de burse va fi inițiat și implementat de Fundația Comunitară Buzău, începând cu anul 2019, ca program anual, cuprinzând durata anului școlar 2019-2020 pentru copii din județul Buzău.

Domeniu: educație
Buget estimat pentru prima ediție (pilot): 20.000 lei (aprox 5.000 USD) pentru 10 bursieri

Descrierea programului:
Credem cu tărie că viitorul unei țări depinde de calitatea educației și de conștientizarea importanței acesteia încă de la cele mai mici vârste. În județul Buzău sunt mulți copii talentați al căror potențial maxim nu poate fi atins din cauza lipsei de resurse financiare astfel încât, fără un sprijin exterior, mulți dintre elevi sau familiile acestora nu îndrăznesc să viseze spre performanță.

Grupul de Inițiativă Fundația Comunitară Buzău dorește ca prin acest program să susțină elevii talentați să îți urmeze studiile, fie ele liceale, universitare sau de specialitate. Vom sprijini copiii proveniți din medii defavorizate, dar care, prin rezultatele lor, ne dau incredere că odată ajunși mari, vor contribui la îmbunătățirea calității vieții comunității.

Ne propunem ca în cadrul acestei prime ediții pilot a programului de burse să oferim unui număr de minim 10 copii o bursă în valoare de 2000 lei/an (distribuită lunar sau semestrial, în funcție de necesitățile fiecărui elev în parte). Bursele au rolul de sprijini financiar cheltuielile necesare pentru a urma studii liceale (ex. navetă și cazare/internat pentru copii din localități izolate, rechizite, haine ș.a.), echipament necesar în funcție de profilul sau talentul copilului (ex. echipament sportiv, instrumente muzicale ș.a.) și/sau participări la concursuri, olimpiade sau competiții de profil.

De asemenea, prin acest program dorim să creăm în jurul bursierilor o comunitate de oameni care să îi sprijine, să îi sfătuiască și să le ofere încrederea și entuziasmul de a merge către cele mai înalte ținte.

Evaluarea rezultatelor:
Ca sprijinul programului de burse, 10 copii își vor fi urma studiile liceale, vor fi participat la competiții sau concursuri în concordanță cu aspirațiile, talentul și cunoștințele acestora.

Advertisements